Ngày 22/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018.

          Dự Hội nghị có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí La Ngọc Nhung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn cùng hơn 250 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; Cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở; cán bộ xã trong biên chế lĩnh vực văn hóa - xã hội, cán bộ các đài truyền thanh cấp xã...

HN tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho can bo thong tin va truyen thong co so 2.png

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

phát biểu khai mạc Hội nghị

            Tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu một số văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin cơ sở như: Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

          Đồng thời, các đại biểu đã được nghe đồng chí La Ngọc Nhung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn trao đổi về một số kiến thức, kỹ năng viết và biên tập tin, bài; cách viết và biên tập bài phản ánh; cách khai thác báo cáo để viết tin, bài...

HN tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho can bo thong tin va truyen thong co so 2.jpg

Đại biểu tham dự Hội nghị

          Thông qua Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng ở cơ sở. Đồng thời nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thông tin, truyền thông về công tác giảm nghèo cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Như Trang            

Trung tâm CNTT & Truyền thông