Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH  cho công chức, viên chức, người lao động, chiều ngày 8/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH.

          Tại buổi diễn tập công chức, viên chức, người lao động Sở TT&TT đã được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng cứu nạn, thoát hiểm, biện pháp chữa cháy, thực hành tình huống có đám cháy xảy ra do chập điện tại tẩng 3 trụ sở cơ quan. Đội PCCC&CNCH của Sở TT&TT đã sử dụng các phương tiện bình bột, bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra.

Công chức, viên chức người lao động sử dụng bình cứu hóa đập tất đám cháy

          Việc tổ chức diễn tập công tác PCCC&CNCH là dịp để công chức, viên chức, người lao động Sở TT&TT nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động PCCC&CNCH, qua đó chủ động trong công tác PCCC&CNCH, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ.

Nguyễn Như Trang           

Trung tâm CNTT và Truyền thông