Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

          Ngày 28/6/2020, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam với ý nghĩa nâng cao nhận thức trong đoàn viên công đoàn về trách nhiện của các thành viên trong gia đình về xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tham gia hoạt động gồm toàn thể các gia đình là đoàn viên công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông.

          Ngày Gia đình Việt Nam được sở tổ chức với nhiều hoạt động như: Tuyên truyền “Ngày gia đình Việt Nam”; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, các văn bản hướng dẫn của tỉnh về triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nêu gương tốt trong đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình, phê phán những biểu hiện gia trưởng, áp đặt làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình…

          Hoạt động “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” được tổ chức trang trọng, thân thiện và tiết kiệm. Gia đình các đoàn viên công đoàn chung tay tổ chức bữa cơm tập thể tạo sự gắn kết, thân quen, khăng khít giữa các gia đình đoàn viên công đoàn của Sở Thông tin và Truyền thông.