Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

          Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố, đại diện các đơn vị liên quan đến dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Sau gần 03 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đã cơ bản được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh và đạt được một số kết quả nhất định:

          Một số sở, ngành có sự phối hợp tích cực, hiệu quả với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong công việc triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg; tạo điều kiện cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức đi lại khi giải quyết TTHC. Bưu điện tỉnh đã thực hiện kết nối mạng thông tin với dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và có mạng lưới điểm phục vụ (bưu cục, điểm BĐVH xã) rộng khắp tới tất cả các xã trong tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh đã triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại 53 điểm giao dịch trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó có 01 bưu cục hành chính công đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số hồ sơ tiếp nhận và chuyển trả qua BCCI năm 2017 đạt 11.710 bộ; năm 2018 đạt 9.670 bộ; trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 2.916 bộ. Về chất lượng dịch vụ, 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy chuyển, hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong. Không có trường hợp nào bị mất trong quá trình chuyển phát cũng như bồi thường thiệt hại, thời gian hoàn thành đúng quy định. Quá trình bàn giao, vận chuyển đảm bảo thời gian, không để mất mát, hư hỏng, có ký nhận bàn giao rõ ràng, đầy đủ.

          Tuy nhiên, việc tổ chức và cá nhân sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI với số lượng còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu là công tác tuyên truyền chưa sâu rộng; người dân còn có tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ, chưa quen đến các điểm bưu điện để thực hiện gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC; nhiều TTHC quy định thời gian giải quyết ngắn hoặc yêu cầu phải có sự có mặt của người dân đề nghị thực hiện nên không thực hiện được qua BCCI…

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới cơ quan đơn vị cần tăng cường triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng tới từng đối tượng, nội dung và hình thức tuyên truyền cụ thể; tiếp tục rà soát, công bố danh mục về TTHC thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ BCCI; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có giải pháp để phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thật tốt dịch vụ BCCI, quan tâm đến đánh giá kết quả, tập huấn nghiệp vụ giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Bưu điện tỉnh cần tiếp thu những ý kiến của các đơn vị tại Hội nghị, rà soát các nội dung để triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn. Các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

                                                          Phạm Thảo

                                                          Trung tâm CNTT và Truyền thông