Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 Hội nghị sơ kết công tác Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2019

          Ngày 8/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TTTT 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

          Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTTT; lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Đ/c Nguyễn Quang Huy,  Giám đốc Sở TTTT phát biểu khai mạc Hội nghị

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở TTTT đã chủ động thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cải tiến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực của ngành TTTT. Cụ thể:

          Đối với lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản: tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, thông tin điện tử. Thông qua công cụ phần mềm theo dõi, đã xác định tổng hợp được 63 bản tin tổng hợp với 7.930 tin, bài báo chí trong nước phản ánh về Lạng Sơn; 52.338 status, 3.463 blog, 221 forum có bài viết liên quan đến tỉnh Lạng Sơn. Đã thẩm định, cấp 40 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, 02 giấy phép xuất bản Bản tin và 02 Giấy phép hoạt động Trang Thông tin điện tử tổng hợp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

          Về lĩnh vực Công nghệ thông tin: 100% các cơ quan hành chính nhà nước duy trì tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử từ tỉnh, huyện, xã qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; duy trì hoạt động Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phát huy được hiệu quả hoạt động, tổ chức 36 cuộc họp trực tuyến (trong đó có 05 cuộc họp trực tuyến cấp tỉnh, huyện, xã); rà soát cung cấp hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; thường xuyên cập nhật, bổ sung thay thế thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn, cung cấp được 2.430 DVCTT mức độ 2, 1.100 DVCTT mức độ 3 và 52 DVCTT mức độ 4. Đến hết tháng 4/2019 các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận 10.392 hồ sơ, giải quyết 7.444 hồ sơ đạt tỷ lệ 71,6%. Trong đó: Trước hạn: 54,2%, đúng hạn 5,5%, trễ hạn: 11,9%.

          Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Internet tiếp tục có những bước phát triển với tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của 5 doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn ước đạt khoảng 69 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch của năm 2019 và tăng trưởng 130% so với cùng kỳ năm trước, 12 xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019 được ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mạng lưới, chất lượng dịch vụ.

          Trong 6 tháng đầu năm Thanh tra Sở TTTT đã tiến hành 5 cuộc thanh kiểm tra trong đó phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm việc đưa thông tin không đúng sự thật đối với 02 chủ thể sử dụng tài khoản Facebook. Kiểm tra việc xử lý in hình ảnh của tiền Việt Nam lên bao lì xì: nhắc nhở 03 cửa hàng bán đồ lưu niệm vi phạm có bày bán bao lì xì in hình ảnh tiền Việt Nam...

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc cung cấp Dịch vụ công mức độ 3,4 tại các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng dẫn việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, triển khai thực hiện chính quyền điện tử tại các huyện, thành phố...