Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị sơ kết công tác Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2020

          Ngày 26/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ( TTTT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TTTT 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

          Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở TTTT; trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TTTT; đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn; Tạp chí Văn học nghệ thuật tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTTT trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TTTT chủ trì Hội nghị.