Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại năm 2019

          Ngày 04/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại năm 2019 cho 130 đại biểu là cán bộ tổ Thông tin và Truyền thông các đồn Biên phòng và các xã, thị trấn biên giới.