Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn năm 2019

          Ngày 27/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn năm 2019.

          Tham dự Hội nghị tập huấn có hơn 100 học viên thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và các xã đã được đầu tư xây dựng đài truyền thanh.

          Đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Đồng chí Lê Hải Yến phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

          Tại Hội nghị, các học viên được nghe báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến một số nội dung về xây dựng quy chế hoạt động, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đài truyền thanh xã; phương thức xây dựng bố cục một chương trình truyền thanh cơ sở; kỹ năng khai thác thông tin, viết tin, bài và biên tập chương trình truyền thanh xã, phường, thị trấn.