Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tập huấn quản trị, cập nhật nội dung tin, kỹ năng viết và biên tập tin bài trên Trang Thông tin điện tử thành viên cấp xã

          Ngày 29/8/2019, UBND huyện Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị Tập huấn quản trị, cập nhật nội dung thông tin, kỹ năng viết và biên tập tin bài trên Trang Thông tin điện tử và các quy định của nhà nước về hoạt động của Trang Thông tin điện tử.

          Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách CNTT Văn phòng HĐND & UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng – Thống kê, công chức Văn hóa – Xã hội các xã: Mai Sao, Hòa Bình, Quang Lang, Bằng mạc, Chi Lăng, Vạn Linh, Gia Lộc.

Quang cảnh buổi tập huấn

          Trong thời gian 01 buổi, các học viên đã được chuyên viên, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phổ biến, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, các Quy định về cung cấp, quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử, kỹ năng viết tin, biên tập thông tin và cập nhật nội dung tin trên Trang TTĐT, một số nội dung của công tác quản trị mạng.

          Thông qua nội dung tập huấn, các học viên sẽ nắm được những quy định cơ bản về quản lý, vận hành, cung cấp thông tin trên Trang TTĐT cấp huyện và xã, từ đó thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang TTĐT, góp phần thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh./.

Như Trang                   

Trung tâm CNTT và Truyền thông