Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019

          Ngày 17/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019.

          Tham dự Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông đến 11 điềm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh gồm: Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND, Chánh Văn phòng UBND hoặc người được ủy quyền là người phát ngôn của UBND các huyện, thành phố.

Hình ảnh Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông

          Trong những năm trở lại đây, lực lượng báo chí đã phát triển lớn mạnh không ngừng, góp phần tuyên truyền có hiệu quả những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân; là kênh phản biện xã hội tích cực, là diễn đàn sôi nổi của Nhân dân; biểu dương nhân rộng những điển hình, nhân tố mới; góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

          Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hàng ngày có khoảng trên dưới 10 bài báo trung ương viết về tỉnh, tỷ lệ thông tin phản ánh “trái chiều” chiếm tới trên 20%, có thời điểm chiếm trên 50%, tình trạng nêu trên không những làm cho thông tin về Lạng Sơn không được đầy đủ về các mặt tích cực mà còn tác động dẫn đến tâm trạng xã hội, nhất là địa phương biên giới rất nhạy cảm về thông tin như tỉnh Lạng Sơn. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý các vụ báo chí đưa tin tức không chính xác về tỉnh, trực tiếp xử lý 03 trường hợp cá nhân đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội...

          Để giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định về thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh với cả nước. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí Tuyên truyền truyền đạt kỹ năng phát ngôn của người phát ngôn trong các cơ quan hành chính nhà nước; kỹ năng giao tiếp và trả lời phỏng vấn báo chí; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông cùng nghiệp vụ và kỹ năng thông tin đối ngoại của báo chí địa phương.

          Qua nội dung được tập huấn, Hội nghị đã cung cấp những kỹ năng cơ bản, cần thiết cho người làm công tác thông tin đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, trật tư an toàn trên địa bàn tỉnh./.

                                                                 Nguyễn Như Trang             

Trung tâm CNTT và Truyền thông