Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong tình hình mới”

          Ngày 23/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

          Dự Hội thảo có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí  Nguyền Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TTTT; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đại diện các doanh nghiệp viễn thông cùng chuyên gia một số đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin.