Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp góp ý xây dựng dự thảo Phương án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 20/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp góp ý xây dựng dự thảo Phương án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện và Chánh văn phòng các huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Lộc Bình, Văn Quan cùng một số xã liên quan.