Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

          Chiều ngày 9/12/2019, tại Hà Nội và tại các điểm cầu trực tuyến ở 63 tỉnh thành đã diễn ra lễ khai trương cổng dịch vụ công quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu tham dự Lế khai trương tại điểm cầu Lạng Sơn

          Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn dự lễ khai trương có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          Phát biểu tại lễ khai trương Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc công khai, minh bạch giữa người xử lý, giải quyết dịch vụ công với người được cung cấp dịch vụ công thông qua mạng điện tử không những giúp làm thủ tục nhanh hơn mà còn chống được cửa quyền, hách dịch, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”. Điều đó đồng nghĩa với việc tạo môi trường đầu tư, chống tiêu cực, tham nhũng. Thủ tướng nhấn mạnh lễ khai trương hôm nay là một trải nghiệm tốt trong thực hành của chúng ta. Chúng ta cứ mạnh dạn làm rồi tiếp tục cải tiến, nâng cấp đây là bước đầu nhưng là một bước đầu quan trọng, một dấu mốc quan trọng trong triển khai Chính phủ điện tử.

          Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cùng văn phòng chính phủ, các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá lại các quy định về thành phần hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, từ đó đưa ra hệ thống tổng thể cơ sở dữ liệu cần thiết phải kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

          Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương Cổng dịch vụ công quốc qia. Tại điểm cầu 63 tỉnh thành đại điện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện ký cam kết điện tử đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch tỉnh ký cam kết điện tử

          Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”. Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào hoạt động và sẽ là công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.   

                                                                                                                 Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông