Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thể lệ cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”

          Ngày 28/6/2019, Bảo hiểm xã hội đã ban hành thể lệ cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” với mục đích phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cổ vũ động viên tầng lớp cán bộ, nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.

          Theo đó, đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam: công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức trong và nước ngoài ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí trong cả nước...

          Chủ đề của Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực từ tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động tham gia, hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phát hiện đấu tranh chống tiêu cực lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH, BH thất nghiệp... Về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu qua cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các lĩnh vực; công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; thu, phát triển đối tượng tham gia; các giải pháp khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; công tác chi trả các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; công tác giám định, thanh quyết toán BHYT; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác lưu tr, quản lý h sơ đối tượng tham gia BHXH, BHYT... Viết về những thành tựu đã đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành BHXH bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triến kinh tế - xã hội của đất nước sau 25 năm thành lập.

          Bài dự thi phải tác phẩm hình thức đúng quy định, nội dung chính xác, trung thực, khách quan, không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu.

          Ngoài ra, bài dự thi đảm bảo không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp quyền tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả. Trong trường hợp tác giả vi phạm bn quyền v tác phm, Ban T chức loại khỏi cuộc thi; nếu là tác phẩm được giải, Ban tổ chức sẽ thu hồi giấy chng nhận và tiền thưởng.

          Về cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng); 01 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng); 05 giải Ba: mỗi giái giải trị giá 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng); 10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

          Thời gian nhận tác phẩm dự thi tính từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2019 (tính theo dấu bưu điện). Bài thi gửi tới Báo Bảo hiểm xã hội, số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi "Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"./.

Như Trang                    

Trung Tâm CNTT và Truyền thông