Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hiện tại tôi có 1 website đã đăng ký thương hiệu công ty với đuôi (.com.vn) liệu công ty tôi có thể đăng ký được thêm nhiều tên miền khác với đuôi .com.vn không. Hoặc làm cách nào để có thể được đăng ký.

Trả lời

Tên miền và sở hữu trí tuệ là hai vấn đề hoàn toàn độc lập. Tên miền không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, việc đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” theo nguyên tắc “bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước”.

Hiện công ty bạn đã đăng ký sử dụng tên miền “.com.vn”, đối với các tên miền khác, trường hợp còn ở trang thái tự do chưa có người đăng ký sử dụng thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn để đăng ký các tên miền cùng nhãn  dưới các đuôi tên miền “.vn” khác. Công ty bạn cũng có thể đăng ký các tên miền có nhãn khác  phù hợp với hoạt động tổ chức của mình dưới các đuôi tên miền phù hợp. Để kiểm tra tên miền còn ở trạng thái tự do hay không, bạn vui lòng kiểm tra trên trang whois.vn. Để đăng ký tên miền “.vn” bạn liên hệ với một trong các nhà đăng ký tên miền .vn của VNNIC để được hướng dẫn, thông tin chi tiết của nhà đăng ký tại địa chỉ: nhadangky.vn.

Tên của bạn
Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ email
anhthoxuan1902.nta@gmail.com
Báo chí, Xuất bản