Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 18 June 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
774/TB-STTTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành