Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 10 September 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1272/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
85BTG-035924.pdf 1.17 MB
1995BTG-035926.pdf 169.12 KB