Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 10 October 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1411/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
154_201909111108345288443.pdf 829.74 KB
161_201909300921294631782.pdf 807.25 KB