Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 10 October 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1443/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2035-037457.pdf 1.29 MB
2047-037697.pdf 2.69 MB