Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 31 October 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1552/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1571643026744.pdf 2.05 MB
1571889598046.pdf 377.21 KB
KH 479t.pdf 2.63 MB