Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 21 November 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1667/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2108-038692.pdf 1.88 MB
6502-038693.pdf 660.31 KB