Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

          Trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh tình trạng: Tại một số địa phương có nhiều chủ đầu tư rao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép... tuy nhiên, đã có nhiều người đã đặt mua, nộp tiền đặt cọc để nhận chuyển nhượng nhà, đất.

          Việc mua, bán nhà đất nêu trên là vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, gây rủi ro cho người mua nhà đất, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Do đó, ngày 16/10/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 1091/UBND-KTN Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.

          Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; Công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt; Các dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở trên địa bàn các huyện, thành phố, việc công khai được thực hiện tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã, tại khu đất thực hiện dự án và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt thông tin khi thực hiện các giao dịch, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

          Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vi phạm nêu trên; trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời xử lý theo quy định.

          Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về việc thực hiện dự án đầu tư, việc mua bán, kinh doanh nhà đất theo quy định của pháp luật để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện tốt. Tuyên truyền, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch, tránh rủi ro khi mua nhà đất không đúng quy định./.

                                                Phạm Thảo

                                                Trung tâm CNTT và Truyền thông