Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công nghệ vệ tinh sẽ cung cấp internet cho hàng tỷ dân

          Sáng ngày 28/6/2019, tại Hà Nội, Bộ TT&TT phối hợp với Liên minh Vệ tinh toàn cầu (GSC) tổ chức Hội thảo quốc tế về thông tin vệ tinh với chủ đề “Những tiến bộ trong công nghệ vệ tinh”. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đã tới dự hội thảo.

Tôi muốn hỏi trong các dự án CNTT có cả phần xây lắp và phần mềm nội bộ

Tôi muốn hỏi trong các dự án CNTT có cả phần xây lắp và phần mềm nội bộ. Phần lập chi phí xây lắp và phần mềm đã có định mức hướng dẫn cụ thể theo một số văn bản sau:

- Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.

- Văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTTvề việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ ngày 24 tháng 08 năm 2011.

Liên quan đến Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Liên quan đến Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phần 3.3 Hướng dẫn định mức chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán trong đó mục 3.3.6.2 Điều chỉnh giảm mức chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán quy định:

Thiết kế lặp lại trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế: 

- Dự án thứ nhất không điều chỉnh

- Dự án thứ hai: điều chỉnh với hệ số k =0,36

- Dự án thứ ba trở đi: điều chỉnh với hệ số k = 0,18

Nỗ lực nâng chỉ số ICT

          Năm 2018, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông (ICT Index) của Lạng Sơn tăng 26 bậc so với năm 2017. Để đạt được kết quả này, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện.

          Chỉ số tăng đột biến

Hội thảo Nông nghiệp thông minh tỉnh Lạng Sơn năm 2018

          Ngày 07/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương phối hợp cùng VNPT Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo Nông nghiệp thông minh tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

Subscribe to Công nghệ thông tin