Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tọa đàm Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945- 28/8/2019)

          Chiều ngày 28/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông. Dự buổi tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo Sở; cán bộ lãnh đạo Sở qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan báo chí, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh.

          Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành TT&TT trong suốt 74 năm qua. Theo đó, vào ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các Bộ, ngành, trong số đó có Bộ Thông tin - Tuyên truyền với chức năng làm công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động nhân dân kháng chiến cứu quốc. Từ ý nghĩa đó, ngày 19/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày Truyền thống ngành TT&TT Việt Nam.