Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019

          Ngày 18/7/2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 527/SKHCN-QLCN về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019. Đây là giải thưởng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hằng năm để xét tặng cho các tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện tại Việt Nam nhằm khích lệ, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi bật của các tác giả và khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sông.

          Giải thưởng được xét tặng cho các công trình khoa học công nghệ được nghiên cứu, áp dụng thành công trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc 6 lĩnh vực : Công nghệ thông tin, Điện tử và Viễn thông; Cơ khí và Tự động hoá; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ Vật liệu; Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

          Giải thưởng cho mỗi lĩnh vực có tối đa: 01 Giải nhất; 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 04 Giải Khuyến khích và nhiều phần thưởng khác của Ban Tổ chức.

          Đối với công trình được xét tặng Giải thưởng phải đảm bảo các yêu cầu: Công trình không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; được Hội đồng Khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các cấp tương đương trở lên, Hội đồng khoa học của Tổng công ty và các Tập đoàn kinh tế hoặc Hội đồng Khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật nghiệm thu đánh giá đạt loại khá trở lên.

          Ngoài ra ưu tiên xét Giải thưởng đối với các công trình khoa học công nghệ được áp dụng mang lại hiệu quả ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Khuyến khích các tác giả trẻ tham gia vào các công trình khoa học công nghệ được áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao.

          Các công trình tham dự Giải thưởng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định gửi về Ban Tổ chức Giải thưởng.

Như Trang                    

Trung tâm CNTT & Truyền thông