Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) phối hợp tổ chức thi cấp Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản

          Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp.Trong 02 ngày (02, 03/11/2019) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức thi cấp Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (đợt 1) cho 58 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi  được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác ngày 09/10/2019 giữa Học viên Ngân hàng và Trung tâm CNTT & Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) về việc phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trên địa bản tỉnh Lạng Sơn.

          Sau khi được các giảng viên của Trung tâm Công nghệ thông tin, Học viện Ngân hàng hệ thống lại các kiến thức cơ bản về CNTT, các học viên đã thực hiện thi trên máy tính 01 bài thi trắc nghiệm 30 phút và 01 bài thi thực hành 60 phút. Việc tổ chức thi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giảng viên Học viên Ngân hàng hệ thống lại kiến thức cho học viên

          Chứng chỉ Tin học là loại chứng chỉ rất cần thiết, không chỉ để trang bị kiến thức, kỹ năng trong công việc mà còn đáp ứng được các Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, xếp lương và thi tuyển công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế nhà nước.

Học viên thực hiện bài thi thực hành trên máy tính

          Kết thúc đợt thi, Ban tổ chức trao chứng chỉ cho các học viên thi đạt yêu cầu. Trong thời gian tới, Trung tâm CNTT & Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) sẽ tiếp tục tổ chức các đợt thi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu cấp chứng chỉ Tin học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Như Trang             

Trung tâm CNTT và Truyền Thông