Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông làm việc và trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

           Ngày 29/10/2019, đoàn cán bộ, học viên của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) do đồng chí Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

           Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc sở.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc

           Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở đã giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Sở; những thuận lợi và khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quản lý nhà nước trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại địa phương. Mặc dù Sở còn non trẻ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở kinh nghiệm chưa nhiều, tuy nhiên đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, bước đầu đã được những kết quả, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thông tin và Truyền thông trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

           Trong những năm qua, Sở đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Đến thời điểm hiện tại tổng số dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai, cung cấp trên Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh là 1.836 dịch vụ công trực tuyến; Hoàn thành 100% nhiệm vụ triển khai tối thiểu 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở cấp xã; Kết quả chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT - Index) năm 2019 tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2018. Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã phấn đấu về đích năm 2019 đảm bảo đúng tiến độ. Thanh tra Sở thường xuyên chỉ đạo và phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Thông tin và truyền thông. Công tác quản lý nhà nước về Thông tin, Báo chí, Xuất bản được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, từng bước đi vào nề nếp; đồng thời tạo ra môi trường tích cực cho các cơ quan báo chí, truyền thông, các cấp các ngành phát huy vai trò công tác thông tin và đẩy mạnh sử dụng các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoạt động thông tin tuyên truyền được mở rộng, phong phú, hiệu quả, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh...

Học viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thảo luận tại buổi làm việc

           Qua buổi làm việc với Sở, đoàn cán bộ, học viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã có được những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng cùng với những kiến thức lý luận giúp các học viên áp dụng vào thực tế công việc, hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng phát triển./.

                                                                                                      Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông