Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn

          Ngày15/6/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn.

          Theo Đề án, Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn được tổ chức thường niên mỗi năm 01 lần, trao giải vào dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của tỉnh; bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục, đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hoá; có nội dung, hình thức hấp dẫn; đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Ưu tiên tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.

          Thông qua Giải báo chí tỉnh nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong tỉnh; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh, đồng thời chọn được các tác phẩm xuất sắc giới thiệu tham dự Giải Báo chí quốc gia hằng năm.

          Đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Lạng Sơn đăng, phát trên các báo, đài, tạp chí trong và ngoài tỉnh, bản tin Người làm báo của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố từ ngày 01/01 đến 31/12 hằng năm; tác giả, nhóm tác giả được quyền đăng ký tham dự giải không quá 02 tác phẩm cho tất cả các loại hình báo chí; tác giả có tác phẩm tham dự giải không bị các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tham dự giải.

          Thời gian nhận tác phẩm: chậm nhất đến hết ngày 28 tháng 02 hằng năm, các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự giải tới Ban Biên tập các cơ quan báo chí để tiến hành tuyển chọn vòng một. Đối với các tác phẩm của cơ quan báo chí Trung ương, cơ quan truyền thông địa phương khác gửi tác phẩm tham gia dự giải cho Hội đồng Giải báo chí của tỉnh (qua Hội Nhà báo tỉnh) chậm nhất là ngày 31 tháng 3 hằng năm.

          Về cơ cấu giải thưởng: Giải báo chí tỉnh có tổng số 60 giải thưởng cho 04 loại hình báo chí với 06 loại tác phẩm gồm: Báo in (Báo in và tạp chí in); báo điện tử (báo điện tử và tạp chí điện tử); báo hình; báo phát thanh. Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng giải thưởng, kèm theo Chứng nhận và tiền thưởng.

Hội Nhà báo tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng Giải báo chí tỉnh./.

Phạm Thảo

Trung tâm CNTT và Truyền thông