Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 •                   Lịch công tác của lãnh đạo Sở tuần từ 09 đến 15 tháng 12 năm 2019

   

  Ngày tháng

  Đ/c Nguyễn Quang Huy

  Giám đốc

  Đ/c Phương Thị Hương Lan

  Phó Giám đốc

  Đ/c Lê Hải Yến  

  Phó Giám đốc

  Thứ Hai 09/12/2019

  Sáng: Dự họp về phản ánh kết quả thảo luận tổ đại biểu của kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khoá XVI    

  Thứ Ba 10/12/2019

    Chiều: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo THA dân sự tỉnh năm 2019 và triển khai công tác THA dân sự, hành chính năm 2020  

  Thứ Tư 11/12/2019

  Sáng: Hội nghị hướng dẫn Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT và Mô hình tham chiếu mạng Bộ, ngành, địa phương Sáng: Hội nghị hướng dẫn Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT và Mô hình tham chiếu mạng Bộ, ngành, địa phương  

  Thứ Năm 12/12/2019

      Sáng: Dự Hội thảo Truyện ký Theo con đường gập ghềnh và những đóng góp của Nhà văn Vy Thị Kim Bình với văn xuôi Lạng Sơn

  Thứ Sáu 13/12/2019

       

  Thứ Bảy

  14/12/2019

      Học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

  Chủ nhật

  15/12/2019

      Học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)