Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 •                   Lịch công tác của lãnh đạo Sở tuần từ 02 đến 08 tháng 9 năm 2019

   

  Ngày tháng

  Đ/c Nguyễn Quang Huy

  Giám đốc

  Đ/c Phương Thị Hương Lan

  Phó Giám đốc

  Đ/c Lê Hải Yến  

  Phó Giám đốc

  Thứ Hai 14/10/2019

  Sáng: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ

   

  Sáng: Dự trực tuyến Hội thảo 70 năm tác phẩm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

   

  Chiều: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể

  Thứ Ba 15/10/2019

   

   

   

  Thứ Tư 16/10/2019

   

   

   

  Thứ Năm 17/10/2019

   

  Sáng: Dự kiểm tra kết quả thực hiện quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của TTCP trên địa bàn tỉnh năm 2019

   

  Thứ Sáu 18/10/2019

   

   

   

  Thứ Bảy

  19/10/2019

   

   

   

  Chủ nhật

  20/10/2019