Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

Lạng Sơn có bước đột phá trong bảng xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dựng Công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2018

          Sáng 29/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam đã công bố Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 ở Việt Nam (ICT Index 2018). Theo báo cáo, tỉnh Lạng Sơn tăng 26 bậc so với năm 2017, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố. Đây là sự vươn lên vượt trội so với vị trí số 58 năm 2017, vị trí số 61 năm 2016.

Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thu thập số liệu xây dựng

báo cáo Vietnam ICT Index 2018

          Năm 2018 là năm thứ 13 Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam - Vietnam ICT Index được thực hiện bởi Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam. Báo cáo Vietnam ICT Index 2018 đã cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại. Năm 2018, ở khối bộ, các cơ quan ngang bộ dẫn đầu là Bộ Tài chính. Ở khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước...

          Để vươn lên vị trí thứ 32 toàn quốc về chỉ số xếp hạng ICT Index, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng về công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng và hoàn thiện các cơ chế chính sách để từng bước hoàn thiện chính phủ điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. 

          Kết quả Việt Nam ICT Index năm 2018 khẳng định sự quyết tâm của tỉnh trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, để công nghệ thông tin thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu góp phần quan trọng vào thực hiện phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Nguyễn Như Trang            

Trung tâm CNTT & Truyền thông