Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

            Ngày 16/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 480/KH-STTTT về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

          Theo đó, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc, thông tin tuyên truyền, bảo đảm an toàn cho con người, phương tiện kỹ thuật, tài sản, vật tư, hàng hóa của các đơn vị để sẵn sàng phục vụ công tác PCTT - TKCN của địa phương; thống nhất quản lý, chỉ huy, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh, nhằm huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện về thông tin liên lạc, thông tin tuyên truyền để đảm bảo phục vụ cho công tác chỉ đạo PCTT - TKCN trên địa bàn toàn tỉnh; các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể cho công tác PCTT - TKCN của đơn vị mình; đảm bảo phục vụ cho công tác PCTT - TKCN của tỉnh; khi có thiên tai xảy ra, các đơn vị phải triển khai phương án, biện pháp đã xây dựng theo kế hoạch đồng thời thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN của tỉnh cũng như sự phân công, chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông.

          Theo Kế hoạch, Phòng Bưu chính, Viễn thông được phân công là đơn vị thường trực tham mưu chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo thông tin liên lạc; tuyên truyền, theo dõi, giám sát, triển khai các công việc liên quan đến công tác PCTT-TKCN được UBND tỉnh phân công; tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn triển khai các phương án PCTT-TKCN phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa bàn, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm thiên tai dễ bị cô lập, các công trình quan trọng liên quan đến công tác phòng - chống thiên tai như hồ, đập..../.

                                                          Phạm Thị Thảo

                                                          Trung Tâm CNTT và Truyền thông