Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

Khảo sát xác định vùng hỗ trợ theo “Đề án số hóa truyền hình truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” tại tỉnh Lạng Sơn

          Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (Cục Tần số vô tuyến điện) đã tiến hành đo đạc, khảo sát thực tế khả năng thu, xem truyền hình tương tự đối với 18 xã thuộc 06 huyện: Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập. Đây là đợt khảo sát thứ 2 của Sở nhằm xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng bị ảnh hưởng bởi Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất.  

Đoàn khảo sát làm việc tại huyện Bình Gia

          Quá trình số hóa truyền hình đã và đang là một xu thế tất yếu trên thế giới. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã và đang hoàn thành việc chuyển đổi từ công nghệ tương tự sang công nghệ số đối với hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng cũng đang trong quá trình chuyển đổi đó. Nhiều lợi ích to lớn mà người dân sẽ được hưởng từ công cuộc số hóa truyền hình này, trong đó, dễ nhận thấy nhất là việc nâng cao chất lượng truyền hình, đồng thời tăng số lượng các kênh truyền hình cung cấp đến người dân và bảo đảm sử dụng hiệu quả băng tần số vô tuyến điện…

          Theo lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, Lạng Sơn là tỉnh thuộc giai đoạn IV của Đề án. Trước ngày 31/12/2020, Lạng Sơn sẽ kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2020 sẽ thực hiện.

          Để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/7/2018, trong đó công tác khảo sát xác định địa bàn cụ thể sử dụng dịch vụ truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất hoặc truyền hình số vệ tinh để truyền dẫn, phát sóng kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu là nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cho Sở tại Kế hoạch này.

Đoàn khảo sát làm việc tại huyện Hữu Lũng

          Kết quả qua 02 đợt khảo sát, vùng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số STB gồm có 133/226 xã. Trong đó, 10/226 xã thuộc vùng hỗ trợ STB DVB-T2 (truyền hình số mặt đất) và 123/226 xã thuộc vùng hỗ trợ STB DTH (truyền hình số vệ tinh). Trên cơ sở kết quả vùng được hỗ trợ, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tiến hành xác định cụ thể hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số theo quy định, dự kiến công tác này sẽ tiến hành trong năm 2020.

                                      Đinh Quang Tuấn

                                      Phòng Bưu chính – Viễn thông