Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

Hội nghị tập huấn triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

          Nhằm triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm  2020  trên  địa  bàn  tỉnh  theo  đúng  lộ  trình  chuyển  sang  phát  sóng  trên  hạ tầng  truyền  dẫn,  phát  sóng  truyền  hình  số mặt đất  vào  thời điểm  trước  ngày  31/12/2020. Ngày 28/5/2019,  Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TTTT; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố cùng lãnh đạo UBND các xã trong vùng ảnh hưởng bởi Đề án số hóa truyền hình mặt đất.