Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

Họp góp ý xây dựng dự thảo Phương án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 20/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp góp ý xây dựng dự thảo Phương án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện và Chánh văn phòng các huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Lộc Bình, Văn Quan cùng một số xã liên quan.

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

chủ trì cuộc họp

          Tại cuộc họp, Bưu điện tỉnh đã trình bày các nội dung Phương án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo đó: Phương án chuyển giao sẽ tập trung vào việc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp: Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện đối với 04 huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Lộc Bình, Văn Quan; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã đối với 08 xã: Văn An, Yên Phúc (Văn Quan); Châu Sơn, Bắc Lãng (Đình Lập); Tân Liên, Bình Trung (Cao Lộc); Quan Bản, Tĩnh Bắc (Lộc Bình).

          Nội dung phương án chuyển giao trong giai đoạn thí điểm chủ yếu trên 02 nhiệm vụ:

          Đối với trụ sở Bộ phận Một cửa các cấp: Ưu tiên bố trí Bộ phận Một cửa tại trụ sở của Bưu điện, đáp ứng tiêu chí có vị trí giao thông thuận tiện, dễ tìm kiếm, dễ nhận dạng, tạo điều kiện tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính.

          Về bố trí nhân sự: Nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp.

          Lộ trình thực hiện, đối với cấp huyện và xã, thực hiện mô hình kết hợp Bưu điện với Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã từ tháng 08/2019 chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sang Bưu điện huyện và Bưu điện - Văn hóa xã; các huyện còn lại giữ nguyên như hiện trạng và tiếp tục thực hiện chuyển về trụ sở Bưu điện làm việc khi đảm bảo điều kiện.

          Sau khi nghiên cứu, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện phương án nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng tại địa phương trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.

          Phương án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tinh giản biên chế và khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư; đồng thời, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xã hội hoá các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn cho người dân, doanh nghiệp.

                                      Phạm Thảo

                                      Trung tâm CNTT và TT