Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT Trích yếu Lĩnh vực thủ tục
1 Thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Thông tin điện tử
2 Thủ tục Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
3 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử
4 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản
5 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
6 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
7 Thủ tục cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính viễn thông
8 TB thay đổi cơ cấu tổ chức của DN cung cấp DVTCĐT G2, G3, G4 trên mạng do chia,tách,hợp nhất,sáp nhập, chuyển đổi Cty theo QĐ của PL về DN; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Thông tin điện tử
9 Thủ tục Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử
10 Thủ tục Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
11 Thủ tục Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Thông tin điện tử
12 Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
13 Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản
14 Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản
15 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính viễn thông
16 TB thay đổi cơ cấu tổ chức của DN cung cấp TCĐT G1 trên mạng do chia tách,hợp nhất,sáp nhập, chuyển đổi Cty theo QĐ của pháp luật về DN; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Thông tin điện tử
17 Thủ tục Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
18 Thủ tục Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử
19 Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản
20 Thủ tục Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản
21 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản
22 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính viễn thông
23 TB thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ TCĐT trên trang TTĐT (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng VT di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của DN cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Thông tin điện tử
24 Thủ tục Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử
25 Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí