Nhảy đến nội dung

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

27. Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015

          Kế hoạch của BCĐ CNTT: 289/KH-BCĐCNTT

          Đề cương báo cáo: Đề cương báo cáo

          Lịch trình làm việc của đoàn kiểm tra: Lịch trình làm việc