Skip to main content

Trang chủ

a

Kỷ NIỆM 70 năm chiến thắng điện biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

a
anh anh anh anh anh anh anh

Chính quyền số

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn

Kinh tế số

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024

Video

Tập huấn quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Lạng Sơn
a
anh

Xã hội số

Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở ban ngành

Cửa khẩu số

Một số kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số quý I năm 2024

Liên kết website

banner tài liệu

UPU

Hạ tầng số

Tập huấn quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Lạng Sơn

a

Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng website Cổng thông tin điện tử đất đai

Thống kê lượt truy cập

  • Tổng số lượt truy cập: 4999884

Kết quả thực hiện kinh tế số

Tài khoản Công dân số Xứ Lạng

241.000

Tài khoản thanh toán điện tử

313.023

Tài khoản active trên sàn TMĐT

238 482

Số sản phẩm đưa lên sàn TMĐT

20 984

Số giao dịch thành công trên sàn TMĐT

49.514

Số lượt tải trợ lý ảo TTHC

240 278

Tài khoản Công dân số Xứ Lạng

240 278

Tài khoản thanh toán điện tử

266 962

Tài khoản active trên sàn TMĐT

238 482

Số sản phẩm đưa lên sàn TMĐT

20 984

Số giao dịch thành công trên sàn TMĐT

48 920

Số lượt tải trợ lý ảo TTHC

240 278

Tài khoản Công dân số Xứ Lạng

217 021

Tài khoản thanh toán điện tử

256 621

Tài khoản active trên sàn TMĐT

267 616

Số sản phẩm đưa lên sàn TMĐT

20 350

Số giao dịch thành công trên sàn TMĐT

47 360

Số tài khoản trợ lý ảo

217 021

About