Skip to main content

Trang chủ

a

HƯỞNG ỨNG NGÀY sách và văn hóa đọc lần thứ III năm 2024

a
anh anh anh anh anh anh anh

Chính quyền số

Kế hoạch thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kinh tế số

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024

Video

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3 năm 2024
a
anh

Xã hội số

Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở ban ngành

Cửa khẩu số

Đoàn công tác Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I nghiên cứu thực tế mô hình cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Liên kết website

banner tài liệu

UPU

Hạ tầng số

Hội nghị phổ biến Thông tư 19/2023/TT-BTTTT và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại địa phương

a

Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng website Cổng thông tin điện tử đất đai

Thống kê lượt truy cập

  • Tổng số lượt truy cập: 4355535

Kết quả thực hiện kinh tế số

Tài khoản Công dân số Xứ Lạng

240 278

Tài khoản thanh toán điện tử

266 962

Tài khoản active trên sàn TMĐT

238 482

Số sản phẩm đưa lên sàn TMĐT

20 984

Số giao dịch thành công trên sàn TMĐT

48 920

Số lượt tải trợ lý ảo TTHC

240 278

Tài khoản Công dân số Xứ Lạng

217 021

Tài khoản thanh toán điện tử

256 621

Tài khoản active trên sàn TMĐT

267 616

Số sản phẩm đưa lên sàn TMĐT

20 350

Số giao dịch thành công trên sàn TMĐT

47 360

Số tài khoản trợ lý ảo

217 021

About