Chiều ngày 16/10/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực bưu chính.

          Tham dự Hội nghị có đại điện Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát cùng đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo Hội nghị.

Description: https://f17-zpc.zdn.vn/6477503194759305284/c26122ba08a2f6fcafb3.jpg

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

phát biểu khai mạc Hội nghị

           Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp bưu chính trong thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới điểm phục vụ, nâng cao năng lực vận chuyển, đa dạng hóa các dịch vụ góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên của Công an tỉnh và Cục Quản lý thị trường đã phổ biến quy định về đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính, nâng cao cảnh giác, công tác đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn việc vận chuyển hàng giả, hàng cấm, hàng lậu...qua đường bưu chính. Đưa ra những khuyến cáo cần thiết đối với doanh nghiệp bưu chính trong phòng ngừa, ngăn chặn phương thức, thủ đoạn kẻ xấu thường lợi dụng để gửi vật cấm gửi qua mạng bưu chính, công tác phòng ngừa, ngăn chặn  thủ đoạn lợi dụng mạng bưu chính gửi tài liệu có nội dung xấu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây mất an toàn, an ninh bưu chính...

          Các đại biểu dự tập huấn đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề gửi nhận hàng hóa, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính...