Skip to main content

Chi bộ Sở TTTT sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

          Ngày 30/3/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Hương, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng 18 đảng viên trong Chi bộ.

tin tuc

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

          Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thị Duyên, Chánh Thanh tra Sở trình bày báo cáo đề dẫn chuyên đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Báo cáo đề dẫn đã nêu rõ 03 nội dung cơ bản đó là: Quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về tự phê bình và phê bình, "tự soi, tự sửa"; Thực trạng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội; về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của Chi bộ thời gian qua; Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và khắc phục hạn chế, sửa chữa khuyết điểm, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái trong thời gian tới.

tin tuc

Đồng chí Trần Thị Duyên, Chánh Thanh tra Sở

trình bày báo cáo đề dẫn chuyên đề

          Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho bố cục, nội dung báo cáo đề dẫn, đồng thời, thể hiện thái độ nghiêm túc việc "tự soi, tự sửa", thẳng thắn nhận diện những hạn chế, tồn tại của bản thân, của Chi bộ và đề ra những giải pháp thiết thực để cùng nhau khắc phục, sửa chữa, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua kỳ sinh hoạt chuyên đề giúp cho cấp ủy, đảng viên có nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời thường xuyên rèn luyện, học tập để hoàn thiện bản thân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không ngừng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đánh gia cao sự chuẩn bị báo cáo đề dẫn theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy khối. Đồng thời, đồng chí đề nghị chuyên đề cần phải nêu rõ thực trạng, xác định rõ mục tiêu và giải pháp của Chi bộ trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở đã thay mặt cấp ủy Chi bộ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng thời yêu cầu mỗi đảng viên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Chi bộ đề ra để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phạm Thảo

 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông

About