Skip to main content

Chyển đổi số du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn

Ngày 9/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp về Chuyển đổi số du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền và đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc hai Sở và Viễn thông Lạng Sơn (đơn vị cung cấp phần mềm dịch vụ).

Toàn cảnh cuộc họp

Du lịch thông minh là một phần nội dung trong kế hoạch phát triển đô thị thông minh, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch giữa 3 đối tượng: Du khách, chính quyền, doanh nghiệp, hướng đến xây dựng ngành du lịch chất lượng cao. Với mục đích phát triển kinh tế du lịch của tỉnh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh Lạng Sơn đã chính thức ra mắt, đưa vào hoạt động từ tháng 3/2019 bằng 02 ngôn ngữ hỗ trợ là tiếng Việt và tiếng Anh; Hệ thống còn tích hợp bản đồ số về du lịch và nhiều tiện ích khác để phục vụ du khách trong tra cứu, tìm kiếm thông tin du lịch phù hợp khi đến Lạng Sơn. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng lượng người truy cập còn ít, do nội dung thông tin dịch vụ ở cơ sở chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin của du khách; các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh tham gia cập nhật, cung cấp thông tin trên Cổng chưa nhiều,…

Tại cuộc họp, đại diện doanh nghiệp Viễn thông Lạng Sơn đã trình bày, nêu rõ các khó khăn khi triển khai xây dựng các module chức năng, qua đó đề xuất các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  phối hợp cung cấp thông tin phục vụ cho việc bổ sung giao diện, nội dung Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh Lạng Sơn. Trên cơ sở các nội dung thông tin được cung cấp, doanh nghiệp sẽ phát triển thêm hệ thống thông tin quản lý du lịch, quản lý cơ sở lưu trú và homestay, quản lý các đơn vị lữ hành, điểm du lịch, xây dựng hệ thống KPI du lịch, cung cấp cho du khách thông tin về các dịch vụ, khách sạn, tour du lịch, dịch vụ hỗ trợ, xây dựng Hệ thống tham quan số hóa 3D các danh lam, thắng cảnh...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn xây dựng, bổ sung thêm cơ sở dữ liệu; nâng cao chất lượng phục vụ của Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh Lạng Sơn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh việc xây dựng du lịch thông minh là xu hướng tất yếu trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; đồng chí đã chỉ đạo doanh nghiệp Viễn thông Lạng Sơn cần nhanh chóng bổ sung thêm các ứng dụng đáp ứng nhu cầu thực tế…góp phần kích thích sự tăng trưởng và phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông

About