Skip to main content

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

          Ngày 20/4/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT).

         Tham dự buổi làm việc, về phía Sở TTTT có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Về phía các Sở, ngành, đơn vị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn.

dd

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT đã báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong năm 2021 và quý I/2022. Theo đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ TTTT và sự phối hợp tích cực của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, công tác quản lý nhà nước về TTTT nói chung và công tác chuyển đổi số (CĐS) nói riêng trên địa bàn tỉnh thời gian qua có sự chuyển biến tích cực. Ngành TTTT đã khẳng định được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là công tác CĐS. Nhiều sáng kiến, hoạt động của tỉnh Lạng Sơn trong CĐS đã được Bộ TTTT nhân rộng và một số tỉnh thành tham khảo triển khai, như: Tổ công nghệ số cộng đồng, mô hình tổ chức của Sở TTTT với cơ cấu thúc đẩy, dẫn dắt CĐS như: Phòng CĐS, Phòng Hạ tầng số, Trung tâm Công nghệ số; Nền tảng cửa khẩu số, giải pháp ATM mềm; Nền tảng Trợ lý ảo Isee Lạng Sơn giúp cho người dân và Doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm, truy cập cổng dịch vụ công của tỉnh Lạng Sơn; Triển khai Nền tảng điện toán đám mây Make-in-VietNam (Lạng Sơn Cloud) là địa phương sử dụng nền tảng điện toán đám mây Make-in-VietNam đầu tiên... Công tác Thông tin, Báo chí, Xuất bản được đánh giá hiệu quả và từng bước chuyên nghiệp hóa như: Ký kết với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác truyền thông; làm đầu mối cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí; xử lý khủng hoảng truyền thông ...

Năm 2022, Sở được giao 04 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 02 nhiệm vụ đã hoàn thành ngay trong quý I, bao gồm: Nâng tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt tỷ lệ 30% hồ sơ xử lý trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 4 và Xây dựng Nền tảng điện toán đám mây (Lạng Sơn Cloud) để phục vụ công cuộc CĐS, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Trong quý I/2022, Sở cũng đã hoàn thành 02 nhiệm vụ về triển khai xây dựng Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn (datdai.langson.gov.vn) và triển khai Nền tảng công dân số - Xứ Lạng.

Trong 09 tháng cuối năm 2022, Sở TTTT sẽ tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện cải thiện vị trí xếp hạng CĐS (DTI) cấp tỉnh so với cả nước tăng ít nhất 2 bậc; Phấn đấu 80% xã có đài truyền thanh, trong đó 20% xã có hệ thống thông tin truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ số, nền tảng số. Đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ CĐS số như phát triển Chính quyền số, phát triển Hạ tầng số và xã hội số; phát triển Cửa khẩu số.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị đã trao đổi và đề nghị Sở TTTT tiếp tục phối hợp, triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến sử dụng vốn đầu tư công; xử lý hồ sơ trực tuyến; giải pháp hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tích hợp cơ sở dữ liệu của tỉnh với cổng dữ liệu Quốc gia; đào tạo, bồi dưỡng về CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp CĐS; Đề án phát triển sự nghiệp phát thanh truyền hình giai đoạn 2021-2025; phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện CĐS...

dd

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sở TTTT đã đạt được trong năm 2021 và quý I năm 2022, đặc biệt là sáng kiến thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai ATM mềm, xây dựng và triển khai cửa khẩu số. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Sở TTTT phải chủ động rà soát các văn bản của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về CĐS, Bộ TTTT đã ban hành để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh triển khai thực hiện; rà soát, triển khai có hiệu quả 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao. Tiếp tục quan tâm các nhiệm vụ CĐS trong Nghị quyết 49-NQ/TU, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về CĐS cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai phủ sóng cho những vùng trắng sóng hoặc sóng yếu; chú trọng quản lý tần số đã được cấp, phân bổ tần số đã được cấp phù hợp, hợp lý, tuân thủ phân phối tần số ở vùng biên giới. Đồng chí cũng đề nghị Sở cần chủ động tham mưu thực hiện chính sách về an toàn, an ninh mạng, tham mưu xử lý kịp thời các vi phạm trên không gian mạng; có giải pháp tiếp tục triển khai ATM mềm có hiệu quả; triển khai các dự án đầu tư công đúng tiến độ. Ngoài ra, Sở TTTT cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho UBND tỉnh, đồng thời quan tâm công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và chăm lo cho đời sống cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About