Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng

          Thực hiện Thông báo số 296/TB-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Hữu Lũng về phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 07/6/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2207/VP-KT về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Theo đó Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

        Sở Công Thương tiếp tục liên hệ, kết nối với các doanh nghiệp, thương lái trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ hiệu quả tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng; bám sát và đề nghị Công ty cổ phần Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn sớm cụ thể hóa các cam kết bao tiêu nông sản của huyện bằng các hợp đồng bao tiêu sản phẩm; nghiên cứu, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đột xuất (như mở các điểm bán hàng lưu động,…) để hỗ trợ tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng; đồng thời chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các nội dung vượt thẩm quyền. Làm đầu mối kết nối giữa các tổ chức, thương nhân có nhu cầu thu mua, tiêu thụ các mặt hàng nông sản của huyện Hữu Lũng với đầu mối cung ứng của huyện Hữu Lũng.

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục có những hướng dẫn, khuyến cáo về chuyên môn, kỹ thuật trong thu hoạch, đóng gói, bảo quản sản phẩm nông sản, nhất là sớm tuyên truyền, vận động các hộ nông dân lựa chọn thời điểm thu hoạch hợp lý để đảm bảo chất lượng, giá thành sản phẩm. Ngành Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin về chất lượng, an toàn nông sản vùng dịch, những tác động của dịch bệnh đến tiêu thụ nông sản, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng nhằm giải quyết khó khăn cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh.

          Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn là đơn vị chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng.

Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông