Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

          Ngày 15/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở TT&TT. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

            Năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo tích cực của lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua có chuyển biến mạnh mẽ, các biện pháp ứng dụng CNTT trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được triển khai tích cực có hiệu quả; hạ tầng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn ngày càng được đầu tư để đáp ứng cho việc triển khai hệ thống CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ giải quyết TTHC phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt trong năm 2020, trước dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp, Sở đã tổ chức hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh hiệu quả, cài đặt ứng dụng Bluezone được 154.231/519.755 smartphone cài đặt ứng dụng Bluezone, đạt tỷ lệ 29.71%, xếp thứ 9 trong các tỉnh thành phố có tỷ lệ cài đặt cao nhất cả nước. Hoàn thành triển khai 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 đạt 37,6% và là một trong 12 tỉnh, 7 bộ ngành đầu tiên hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kết quả xếp hạng xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Lạng Sơn theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 xếp 26/63 tỉnh, thành phố (tăng 24 bậc so với năm 2019). Hoạt động bưu chính viễn thông phát triển ổn định, đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất kinh doanh. Hạ tầng bưu chính, viễn thông tiếp tục được mở rộng và nâng cấp, các dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển đa dạng đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người dân trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid 19. Các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, phản ánh đúng tình hình, khách quan, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách của nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Tình hình thông tin báo chí đã cởi mở, tạo lập môi trường tích cực động viên các nguồn lực trong xã hội nhằm phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường công tác đối ngoại,...

            Năm 2021, ngành TT&TT sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí, thông tin trên mạng internet, mạng xã hội; xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Từng bước hoàn chỉnh việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thí điểm triển khai Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tại thành phố Lạng Sơn; Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; đẩy nhanh mức độ số hóa ở một số ngành lĩnh vực…

            Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan tới nhu cầu tuyên truyền trên truyền hình, internet của các địa phương; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh cấp xã; quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin – báo chí; quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, thanh tra, kiểm tra...

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành TT&TT đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị ngành TT&TT cần bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, trong đó có nhiệm vụ hoàn thiện thí điểm trung tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, nhiệm vụ triển khai trung tâm điều hành đô thị thông minh đặt tại thành phố Lạng Sơn. Đồng thời, ngành cần tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 -2020, định hướng đến 2025, đề xuất các giải pháp tăng thứ hạng chính quyền điện tử của tỉnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực công tác chuyển đổi số; tham mưu các giải pháp thiết thực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến; tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, có giải pháp đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, chưa chính xác, thông tin xấu độc về tỉnh… Ngoài ra tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TT&TT.