Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người

          Ngày 31/5/2021, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-BCĐ về chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người (MBN).

          Trên cơ sở tổng kết Chương trình phòng, chống MBN giai đoạn 2016 - 2020, căn cứ Kế hoạch số 64/KH-BCĐ ngày 24/4/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống MBN năm 2021, Kế hoạch chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống MBN của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo điểm thực hiện công tác phòng, chống MBN tại địa bàn 03 huyện, gồm: Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định. Đây là các huyện biên giới giáp Trung Quốc, tình hình MBN diễn biến phức tạp hơn so với các địa bàn khác, trong giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 03 huyện phát hiện, xử lý 22 vụ MBN. Thời gian thực hiện chỉ đạo điểm từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022.

            Theo Kế hoạch, công tác thực hiện chỉ đạo điểm sẽ tập trung vào một số nội dung sau:

          Tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức cảnh giác của người dân; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống MBN, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cách thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi MBN, những nguy hiểm, rủi ro, hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc… Chú trọng tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị mua bán. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; chú trọng áp dụng công nghệ thông tin như tin nhắn điện thoại SMS, mạng xã hội, báo điện tử…Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống MBN”“Ngày thế giới phòng, chống MBN 30/7”.

          Rà soát, nắm tình hình hoạt động của tội phạm MBN trên địa bàn; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện, gắn với các chương trình mục tiêu khác và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội… của địa phương, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm MBN. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; thường xuyên rà soát, nắm tình hình phụ nữ, trẻ em là nạn nhân MBN trên địa bàn và số vắng mặt khỏi địa phương nghi bị mua bán; duy trì và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; lồng ghép nội dung hỗ trợ nạn nhân bị mua bán vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em tại địa phương.

          Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng có hành vi MBN… Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm MBN. Tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ án MBN, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; thống nhất xác định các vụ án điểm, vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trong trao đổi thông tin, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ, hồi hương nạn nhân, điều tra vụ án, truy bắt đối tượng, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống MBN. Rà soát, đánh giá chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống MBN, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn...

         Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu phải triển khai đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế và tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống MBN. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

                                                                                                                  Hoàng Thị Tố Loan

        Trung tâm CNTT & Truyền thông