Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

        Ngày 19/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1417/KH-STTTT về triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Mục đích nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số, nâng cao đời sống cho người dân, ứng dụng nền tảng công nghệ số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của cách làm truyền thống, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm nông sản, chuyển đổi việc mua bán trên nền tảng công nghệ số: postmart.vn, voso.vn; Triển khai phát triển cửa hàng số cho hộ gia đình trên các nền tảng số: postmart.vn, voso.vn, phát triển người mua thông qua cửa hàng số, định vị địa chỉ số, xác định nguồn gốc sản phẩm, dùng công nghệ số để kết nối người bán và người mua, phát triển tài khoản thanh toán điện tử. Đồng thời, hướng dẫn người dân nhận biết về lợi ích của việc đưa sản phẩm lên cửa hàng số, nâng cao ý thức về chất lượng sản phẩm, thông qua cửa hàng số người dân có thể mua và bán sản phẩm của mình trên nền tảng công nghệ số; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn ra ngoài tỉnh và các nước trên thế giới.

        Kế hoạch tập trung triển khai 04 nội dung chính bao gồm: Phát triển cửa hàng số; Phát triển tài khoản thanh toán điện tử; Địa chỉ số; Truyền thông. Thời gian thực hiện Kế hoạch chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, Văn Quan, Bắc Sơn từ ngày 20/7/2021 đến 20/9/2021. Giai đoạn 2 triển khai trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố còn lại từ 20/9/2021 đến 20/12/2021.

        Sở TTTT yêu cầu công tác tổ chức triển khai phát triển kinh tế số phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, nhu cầu, điều kiện và tình hình thực tế của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, bảo đảm thiết thực hiệu quả. Quá trình triển khai phát triển kinh tế số phải bảo đảm đúng tiến độ và thời gian quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể. Các hộ gia đình có sản phẩm nông sản được hỗ trợ tạo cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử và được tập huấn, hướng dẫn đưa sản phẩm lên nền tảng thương mại điện tử bán cho người mua.

      Hoàng Thị Tố Loan

         Trung tâm CNTT & Truyền thông