Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch triển khai thí điểm Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh

         Ngày 16/7/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về việc triển khai thí điểm Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh.

          Theo đó 10 dịch vụ được lựa chọn đưa vào triển khai gồm: Tích hợp Hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành và giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị. Tích hợp hệ thống camera theo dõi, giám sát tình hình an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phân tích, giám sát và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố (phản ánh hiện trường). Tích hợp, phân tích, đánh giá và cung cấp thông tin các nội dung liên quan đến lĩnh vực du lịch.Tích hợp phân tích, đánh giá và cung cấp thông tin các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục;. Theo dõi, phân tích báo chí trên mạng xã hội phản ánh các nội dung liên quan đến tỉnh Lạng Sơn. Cập nhật, cung cấp số liệu hệ thống thông tin chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đưa ra cảnh báo, dự báo về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tích hợp, cập nhật, cung cấp số liệu, tình hình an toàn thông tin mạng (SOC): thông qua hệ thống Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh giúp các cơ quan, đơn vị biết được tình hình an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, các cảnh báo mất an toàn thông tin và có biện pháp xử lý kịp thời. Cài App IOC cho điện thoại thông minh và máy tính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và cán bộ, công chức tham gia vận hành, giúp cho lãnh đạo nắm bắt toàn diện về mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội theo thời gian thực. Từ đó, đưa ra quyết định chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình giám sát, điều hành công việc.

          Để có thể triển khai tốt các nhiệm vụ UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị chuẩn bị phòng điều hành lắp đặt trang thiết bị, phòng trực Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành. Triển khai lắp đặt trang thiết bị, kết nối thu thập dữ liệu hiện có và cập nhập dữ liệu cần thiết bổ sung. Bố trí nhân lực thực hiện. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện...

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đồng thời cũng đầu mối, điều phối công tác triển khai thí điểm Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh.

Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông