Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Submitted by Tổng biên tập on 9 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1103/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
127.pdf 764.18 KB
phu luc 1.pdf 423.82 KB
phu luc 2.pdf 289.34 KB
11.pdf 484.46 KB
434.pdf 871.63 KB