Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Ban biên tập Sở TTTT on 30 June 2018
Số hiệu văn bản
103/2006/QH13
Ngày ban hành
19/04/2016
Ngày hiệu lực
19/04/2016
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân