Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Ban biên tập Sở TTTT on 30 June 2018
Số hiệu văn bản
19/2012/QH13
Ngày ban hành
03/12/2012
Ngày hiệu lực
03/12/2012
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng