Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 16 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1279/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
138-KH-TU.pdf 605.09 KB
1142-SLDTBXH-BTXHTE.pdf 650.8 KB
2773-VP-KGVX.pdf 891.43 KB